УМИВАЛНИЦИ И СЪДОВЕ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА

Търси

Избор на изпълнител по проект № BG16RFOP002-2.001-0423-C01

"ХРОМ" АД обявява процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет:  “Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на производствено оборудване в "ХРОМ" АД”  в две обособени позиции:
1.             Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на ексцентър преса (60 т). - 3 бр., ексцентър преса (100 т.) - 1 бр. и индукционна преса за сандвич дъна - 1 бр.
2.             Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на инсталация за автоматично прахово боядисване - 1 бр.

„ХРОМ” АД кани всички заинтересовани да подадат своите оферти в срок до 00:00ч. на 07.10.2016 г., като подаването на оферти се извършва чрез Модул „Е-тръжни процедури” на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. - ИСУН 2020.

Процедурата ще се проведе в изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-0423-C01 "Разширяване на пазарните позиции на "ХРОМ" АД чрез внедряване на нови технологии в производствения процес", финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общата стойност на проекта е 1 310 000 лева, от които 786 000 лева безвъзмездно финансиране, като срокът за изпълнението му е 15 месеца.


« Назад
ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
СЕРТИФИКАТИ
КОНТАКТИ
Енергийна политика
ISO 9001
ISO 9001
ISO 50001
ISO 50001

За контакти с нас

ХРОМ АД. Всички права запазени.


 
WebDesignBG