УМИВАЛНИЦИ И СЪДОВЕ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА

Търси

Хром АД, гр. Силистра е българският производител на умивалници, домакински съдове и аксесоари от неръждаема стомана.
Предприятието произвежда и елементи и детайли за други индустриални потребители

Новини и събития

НОВИНИ И СЪБИТИЯ

Избор на изпълнител по проект № BG16RFOP002-2.001-0423-C01

"ХРОМ" АД обявява процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет: “Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на производствено оборудване в "ХРОМ" АД” в две обособени позиции.

повече
Информация за проект BG16RFOP002-2.001-0423-C01

"ХРОМ" АД започна изпълнение на проект BG16RFOP002-2.001-0423-C01 "Разширяване на пазарните позиции на "ХРОМ" АД чрез внедряване на нови технологии в производствения процес"

повече
Проект BG161PO003-1.1.07-0318-C0001

Изпълнен проект „Създаване на условия за внедряване в производство на иновативен резервоар за хидравлични помпи”

повече
ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
СПОДЕЛИ ХРОМ АД
КОНТАКТИ
За контакти с нас

ХРОМ АД. Всички права запазени.
WebDesignBG