УМИВАЛНИЦИ И СЪДОВЕ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА

Търси

Избор на изпълнител по проект № BG16RFOP002-3.001-0711-C01

 

 

"ХРОМ" АД обявява процедура за избор на изпълнител

с публична покана с предмет:

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на производствено оборудване в "ХРОМ" АД - 2 бр. заваръчни роботи

 

"ХРОМ" АД кани всички заинтересовани да подадат своите оферти в срок до 24.01.2018 г. (до края на календарния ден), като подаването на оферти се извършва чрез Модул „Е-тръжни процедури” на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. - ИСУН 2020.

 

Процедурата ще се проведе в изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.001-0711-C01 „Интегрирани дейности за подобряване на енергийната ефективност в „Хром” АД”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

 


« Назад
ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
СЕРТИФИКАТИ
КОНТАКТИ
Енергийна политика
ISO 9001
ISO 9001
ISO 50001
ISO 50001

За контакти с нас

ХРОМ АД. Всички права запазени.


 
WebDesignBG